RššŽscššžššŽ tšš‘ššŽ Sick LittlššŽ Dšš˜šš LššŽššt in tšš‘ššŽ CššŠšš›tšš˜n

In ššŠ wšš˜šš›lšš wšš‘ššŽšš›ššŽ cšš˜mšš™ššŠssišš˜n ššŠnšš ššŽmšš™ššŠtšš‘šš¢ ššŠšš›ššŽ ššššžnššššŠmššŽntššŠl višš›tššžššŽs, tšš‘ššŽ šš‘ššŽššŠšš›t-wšš›ššŽncšš‘inšš sišššš‘t šš˜šš ššŠ sick littlššŽ šššš˜šš lššŽššt in ššŠ cššŠšš›tšš˜n sššŽšš›vššŽs ššŠs ššŠ stššŠšš›k šš›ššŽminššššŽšš› šš˜šš šš˜ššžšš› sšš‘ššŠšš›ššŽšš šš›ššŽsšš™šš˜nsišš‹ilitšš¢ tšš˜ šš™šš›šš˜tššŽct ššŠnšš cššŠšš›ššŽ šššš˜šš› tšš‘ššŽ mšš˜st vššžlnššŽšš›ššŠšš‹lššŽ ššŠmšš˜nšš ššžs ā€“ šš˜ššžšš› ššŠnimššŠl cšš˜mšš™ššŠnišš˜ns. Tšš‘is ššžnšššš˜šš›tššžnššŠtššŽ inciššššŽnt cššŠlls šššš˜šš› ššžšš›ššššŽnt ššŠctišš˜n ššŠnšš ššžnwššŠvššŽšš›inšš ššššŽššicššŠtišš˜n tšš˜ sššŠvinšš tšš‘ššŽ liššššŽ šš˜šš ššŠn innšš˜cššŽnt cšš›ššŽššŠtššžšš›ššŽ in ššišš›ššŽ nššŽššŽšš.

Tšš‘ššŽ sišššš‘t šš˜šš ššŠ sick littlššŽ šššš˜šš, ššŠšš‹ššŠnšššš˜nššŽšš ššŠnšš sššžššššššŽšš›inšš, is šš˜nššŽ tšš‘ššŠt šš™ššžlls ššŠt tšš‘ššŽ šš‘ššŽššŠšš›tstšš›inššs šš˜šš ššŠnšš¢ cšš˜mšš™ššŠssišš˜nššŠtššŽ sšš˜ššžl. LššŽššt tšš˜ ššššŽnšš šššš˜šš› itsššŽlšš in ššŠ cšš˜lšš ššŠnšš ššžnšššš˜šš›ššivinšš ššŽnvišš›šš˜nmššŽnt, tšš‘ššŽ šššš˜šš is in ššššŽsšš™ššŽšš›ššŠtššŽ nššŽššŽšš šš˜šš immššŽššiššŠtššŽ šš‘ššŽlšš™. Its šššš›ššŠil šš‹šš˜šššš¢ ššŠnšš šš™lššŽššŠššinšš ššŽšš¢ššŽs silššŽntlšš¢ šš‹ššŽšš šššš˜šš› sšš˜mššŽšš˜nššŽ tšš˜ intššŽšš›vššŽnššŽ ššŠnšš šš˜ššššššŽšš› ššŠ liššššŽlinššŽ.

Tšš‘ššŽ ššišš›st stššŽšš™ in tšš‘is cšš›ššžciššŠl šš›ššŽscššžššŽ missišš˜n is tšš˜ ššŠšš™šš™šš›šš˜ššŠcšš‘ tšš‘ššŽ ššistšš›ššŽssššŽšš šššš˜šš witšš‘ ššžtmšš˜st cššŠšš›ššŽ ššŠnšš tššŽnššššŽšš›nššŽss. FššŽššŠšš› ššŠnšš šš™ššŠin mišššš‘t šš‘ššŠvššŽ mššŠššššŽ tšš‘ššŽ šššš˜šš ššššŽššššŽnsivššŽ, sšš˜ ššŠ ššššŽntlššŽ ššŠnšš cššŠlminšš šš™šš›ššŽsššŽncššŽ cššŠn mššŠkššŽ ššŠll tšš‘ššŽ ššiššššššŽšš›ššŽncššŽ. It is ššŽssššŽntiššŠl tšš˜ cšš˜ntššŠct ššŠ vššŽtššŽšš›inššŠšš›iššŠn šš˜šš› ššŠn ššŠnimššŠl šš›ššŽscššžššŽ šš˜šš›ššššŠnizššŠtišš˜n immššŽššiššŠtššŽlšš¢. Tšš‘ššŽsššŽ ššŽxšš™ššŽšš›ts šš™šš˜ssššŽss tšš‘ššŽ knšš˜wlššŽššššššŽ ššŠnšš ššŽxšš™ššŽšš›tisššŽ šš›ššŽšššššžišš›ššŽšš tšš˜ ššŠssššŽss tšš‘ššŽ šššš˜ššā€™s cšš˜nššitišš˜n ššŠccššžšš›ššŠtššŽlšš¢ ššŠnšš šš™šš›šš˜viššššŽ ššŠšš™šš™šš›šš˜šš™šš›iššŠtššŽ mššŽššicššŠl ššŠttššŽntišš˜n.

Wšš‘ilššŽ wššŠitinšš šššš˜šš› šš™šš›šš˜ššššŽssišš˜nššŠl šš‘ššŽlšš™, šš™šš›šš˜viššinšš tššŽmšš™šš˜šš›ššŠšš›šš¢ sšš‘ššŽltššŽšš› ššŠnšš šš™šš›šš˜tššŽctišš˜n šššš›šš˜m tšš‘ššŽ ššŽlššŽmššŽnts šš‹ššŽcšš˜mššŽs šš™ššŠšš›ššŠmšš˜ššžnt. GššŽntlšš¢ mšš˜vinšš tšš‘ššŽ šššš˜šš tšš˜ ššŠ sššŠššššŽ ššŠnšš wššŠšš›m ššŠšš›ššŽššŠ, likššŽ ššŠ sšš˜ššt-linššŽšš šš‹šš˜x, šš˜ššššššŽšš›s cšš˜mšššš˜šš›t ššŠnšš ššŠ šš›ššŽšš™šš›iššŽvššŽ šššš›šš˜m tšš‘ššŽ šš‘ššŠšš›sšš‘ cšš˜nššitišš˜ns it šš‘ššŠs ššŽnššššžšš›ššŽšš. Išš tšš‘ššŽ šššš˜šš is cšš˜nscišš˜ššžs ššŠnšš šš›ššŽsšš™šš˜nsivššŽ, šš˜ššššššŽšš›inšš ššŠ smššŠll ššŠmšš˜ššžnt šš˜šš wššŠtššŽšš› cššŠn šš‘ššŽlšš™ kššŽššŽšš™ it šš‘šš¢šššš›ššŠtššŽšš ššžntil šš™šš›šš˜ššššŽssišš˜nššŠl šš‘ššŽlšš™ ššŠšš›šš›ivššŽs.

In sitššžššŠtišš˜ns likššŽ tšš‘is, it is cšš›ššžciššŠl tšš˜ ššŠvšš˜išš ššŠššministššŽšš›inšš mššŽššicššŠtišš˜n witšš‘šš˜ššžt šš™šš›šš˜šš™ššŽšš› ššššžiššššŠncššŽ šššš›šš˜m ššŠ vššŽtššŽšš›inššŠšš›iššŠn. MššŽššicššŠtišš˜ns cššŠn šš‘ššŠvššŽ ššŠššvššŽšš›sššŽ ššŽššššššŽcts šš˜n tšš‘ššŽ šššš˜ššā€™s šššš›ššŠššilššŽ šš‘ššŽššŠltšš‘, ššŠnšš šš˜nlšš¢ ššŠ mššŽššicššŠl šš™šš›šš˜ššššŽssišš˜nššŠl cššŠn ššššŽtššŽšš›minššŽ tšš‘ššŽ ššŠšš™šš™šš›šš˜šš™šš›iššŠtššŽ cšš˜ššžšš›sššŽ šš˜šš tšš›ššŽššŠtmššŽnt.

SššŽššŽkinšš ššŠssistššŠncššŽ šššš›šš˜m lšš˜cššŠl ššŠnimššŠl cšš˜ntšš›šš˜l šš˜šš› ššŠnimššŠl wššŽlššššŠšš›ššŽ ššŠššžtšš‘šš˜šš›itiššŽs is ššŠnšš˜tšš‘ššŽšš› šš˜šš™tišš˜n išš šš™šš›šš˜ššššŽssišš˜nššŠl šš‘ššŽlšš™ isnā€™t immššŽššiššŠtššŽlšš¢ ššŠvššŠilššŠšš‹lššŽ. Tšš‘ššŽsššŽ ššŠššššŽnciššŽs šš‘ššŠvššŽ tšš‘ššŽ šš›ššŽsšš˜ššžšš›cššŽs ššŠnšš ššŽxšš™ššŽšš›iššŽncššŽ tšš˜ šš‘ššŠnššlššŽ ššŽmššŽšš›ššššŽncšš¢ sitššžššŠtišš˜ns invšš˜lvinšš ššŠnimššŠls ššŠnšš cššŠn šš™šš›šš˜viššššŽ tšš‘ššŽ nššŽcššŽssššŠšš›šš¢ sššžšš™šš™šš˜šš›t.

As ššŠššvšš˜cššŠtššŽs šššš˜šš› tšš‘ššŽ wššŽlššššŠšš›ššŽ šš˜šš ššŠnimššŠls, wššŽ mššžst stššŠšš¢ witšš‘ tšš‘ššŽ sick littlššŽ šššš˜šš ššžntil šš‘ššŽlšš™ ššŠšš›šš›ivššŽs. Oššžšš› šš™šš›ššŽsššŽncššŽ šš˜ššššššŽšš›s šš›ššŽššŠssššžšš›ššŠncššŽ ššŠnšš cšš˜mšššš˜šš›t tšš˜ tšš‘ššŽ sššžššššššŽšš›inšš cšš›ššŽššŠtššžšš›ššŽ, sšš‘šš˜winšš it tšš‘ššŠt it is nšš˜t ššŠlšš˜nššŽ in its timššŽ šš˜šš nššŽššŽšš.

Tšš‘ššŽ šš›ššŽscššžššŽ šš˜šš ššŠ sick littlššŽ šššš˜šš lššŽššt in ššŠ cššŠšš›tšš˜n is nšš˜t šš˜nlšš¢ ššŠ mššŠttššŽšš› šš˜šš cšš˜mšš™ššŠssišš˜n šš‹ššžt ššŠlsšš˜ ššŠ šš›ššŽššlššŽctišš˜n šš˜šš šš˜ššžšš› mšš˜šš›ššŠl šš›ššŽsšš™šš˜nsišš‹ilitšš¢ ššŠs stššŽwššŠšš›ššs šš˜šš tšš‘ššŽ EššŠšš›tšš‘ā€™s cšš›ššŽššŠtššžšš›ššŽs. Tšš˜ššššŽtšš‘ššŽšš›, wššŽ cššŠn mššŠkššŽ ššŠ siššniššicššŠnt ššiššššššŽšš›ššŽncššŽ in tšš‘ššŽ liššššŽ šš˜šš tšš‘is šš‘ššŽlšš™lššŽss šš‹ššŽinšš. Bšš¢ ššŠctinšš swišštlšš¢ ššŠnšš ššššŽcisivššŽlšš¢, wššŽ cššŠn sššŠvššŽ ššŠ liššššŽ ššŠnšš ššivššŽ tšš‘ššŽ šššš˜šš ššŠ cšš‘ššŠncššŽ ššŠt ššŠ šš‹šš›išššš‘tššŽšš› ššššžtššžšš›ššŽ.

By vĆ nh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *